Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1594
Title: Програма навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. IV курсу Ін-ту підгот. слідчих кадрів для МВС України
Authors: Панов, М.І.
Ломако, В.А.
Касинюк, В.І.
Зінченко, І.О.
Володіна, О.О.
Анісімов, Г.М.
Киричко, В.М.
Дзюба, Ю.П.
Гальцова, В.В.
Keywords: кваліфікація злочинів
програми навчальних дисциплін
Issue Date: 2013
Citation: Програма навчальної дисципліни "Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. IV курсу Ін-ту підгот. слідчих кадрів для МВС України / уклад. М. І. Панов [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 23 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1594
Appears in Collections:Програми навчальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0029.pdf455,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.