Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15882
Title: Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері
Authors: Сметаніна, Н.В.
Keywords: злочинність
корупційні злочини
корпоративний комплаєнс
преступность
коррупционные преступления
корпоративный комплаенс
crime
corruption crimes
corporate compliance
Issue Date: 2018
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері / Н. В. Сметаніна // Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панел. дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 108–113.
Abstract: Тези доповіді присвячені дослідженню механізмів впровадження комплаєнс-програм. Автор аналізує міжнародний досвід функціонування корпоративного комплаєнсу.
Тезисы посвящены исследованию механизмов внедрения комплаенс-программ. Автор анализирует международный опыт функционирования корпоративного комплаенса.
Description: The thesis is devoted to the study of the mechanisms of introduction of compliance programs. The author analyzes the international experience of the functioning of corporate compliance.
URI: http://www.academia.edu/37564600/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9D._%D0%92._%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D1%81%D1%83_%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%8F%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%86%D0%86_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2._%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80._%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4._%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83_%D0%BC._%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15882
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smetanina_108-113.pdf115.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.