Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15710
Title: Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення
Authors: Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Жданенко, С.Б.
Калиновський, Ю.Ю.
Кальницький, Е.А.
Коваленко, І.І.
Максимов, С.І.
Мануйлов, Є.М.
Мелякова, Ю.В.
Сатохіна, Н.І.
Трофименко, В.А.
Keywords: сучасний просторово-часовий континуум
інформаційне суспільство
людина
етика поведінки поліцейського
онтологія правового життя
символічний простір права
національна поліція
онтологічний аналіз права
верховенство права
інформаційна безпека
глобалізація
антропологічна криза
Issue Date: 2018
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / [О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.] ; за ред. О. Г. Данильяна. – Харків : Право, 2018. – 350 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки, визначенню особливостей буття людини як суб’єкта й об’єкта інформаційної діяльності, з’ясуванню проблем взаємозв’язку людини, суспільства і держави в умовах глобалізації. Важливе місце в роботі приділено онтологічним проблемам права в сучасних соціокультурних умовах. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають проблеми сучасного суспільства, людини і права у філософському, філософсько-правовому та правовиховному аспектах. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15710
ISBN: 978-966-937-441-7
Appears in Collections:Монографії кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МоноКол_ Данильян_2018 (2).pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.