Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15662
Title: Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни “Трудове право” : (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти галузі знань 29 “Міжнар. відносини” спеціальності 293 “Міжнар. право”) для студентів ІІ курсу
Authors: Ярошенко, О.М.
Прилипко, С.М.
Слюсар, А.М.
Жернаков, В.В.
Єрьоменко, В.В.
Вєтухова, І.А.
Кравцов, Д.М.
Свічкарьова, Я.В.
Сільченко, С.О.
Середа, О.Г.
Швець, Н.М.
Юровська, В.В.
Юшко, А.М.
Яковлєв, О.А.
Яковлєва, Г.О.
Зіноватна, І.В.
Красюк, Т.В.
Бурнягіна, Ю.М.
Конопельцева, О.О.
Луценко, О.Є.
Радіонова-Водяницька, В.О.
Авескулов, В.Д.
Keywords: трудове право України
методичні матеріали
трудовое право Украины
методические материалы
Issue Date: 2018
Citation: Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни “Трудове право” [Електронний ресурс] : (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти галузі знань 29 “Міжнар. відносини” спеціальності 293 “Міжнар. право”) для студентів ІІ курсу / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. С. В. Лозовой [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 113 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2018/MM_208.pdf (дата звернення: 17.12.2018). – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2018/MM_208.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15662
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MM_208.pdf687,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.