Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15661
Title: Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни (за вибором) «Особливості правового регулювання праці державних службовців у сфері службово-трудових відносин» : (другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 «Право» спец.і 081 «Право») для студентів ІІ к. ден. форми навч.
Authors: Лозовой, С.В.
Кононенко, В.А.
Свічкарьова, Я.В.
Юшко, А.М.
Яригіна, Є.П.
Keywords: державні службовці
правове регулювання праці
службово-трудові відносини
методичні матеріали
методические материалы
Issue Date: 2018
Citation: Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни (за вибором) «Особливості правового регулювання праці державних службовців у сфері службово-трудових відносин» [Електронний ресурс] : (другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 «Право» спец.і 081 «Право») для студентів ІІ к. ден. форми навч. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. С. В. Лозовой [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 39 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2018/MM_207.pdf (дата звернення: 17.12.2018). – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2018/MM_207.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15661
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MM_207.pdf447.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.