Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1566
Title: Деякі аспекти організації земських медичних закладів в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ ст.
Authors: Воднік, К.Ю.
Keywords: історія держави і права Російської імперії
історія держави і права України
історія медицини
історія медичного права
земства
земська медицина
земська управа
губернські установи
губернська управа
українські губернії
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Воднік К. Ю. Деякі аспекти організації земських медичних закладів в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ ст. / Воднік К. Ю. // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів, 13 листоп. 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – С. 34–36.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1566
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vodnik_34_36.pdf110.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.