Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15607
Title: Правове виховання в сучасній Україні
Authors: Гетьман, А.П.
Герасіна, Л.М.
Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Калиновський, Ю.Ю.
Клімова, Г.П.
Коваленко, І.І.
Лозовой, В.О.
Максимов, С.І.
Мануйлов, Є.М.
Мелякова, Ю.В.
Петришин, О.В.
Тацій, В.Я.
Требін, М.П.
Шефель, С.В.
Keywords: правове виховання
соціалізація
соціальний контроль
правосвідомість
правова культура
державотворення
правове суспільство
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2013. – 440 с
Abstract: Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового ви- ховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, з’ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають правове виховання у політоло- гічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15607
ISBN: 978-966-458-526-9
Appears in Collections:Монографії кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taciy_Danil_Mono (1).pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.