Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15395
Title: Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого – сучасний освітньо-науковий простір діяльності
Other Titles: Библиотека НЮУ им. Ярослава Мудрого – современное научно-образовательное пространство деятельности
Library of Yaroslav Mudryi national law university – modern educational and scientific space of activity
Authors: Пасмор, Н.П.
Keywords: освітньо-науковий простір
наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого
вокспейс
наукометрія
бібліометрія
репозитарій
образовательно-научное пространство
научная библиотека НЮУ им. Ярослава Мудрого
наукометрия
библиометрия
репозитарий
educational-scientific space
scientific library of Yaroslav Mudryi National Law University
workspaсe
scientometrics
bibliometry
repository
Issue Date: 2018
Citation: Пасмор Н. П. Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого – сучасний освітньо-науковий простір діяльності [Електронний ресурс] / Н. П. Пасмор // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі ІIІ Науково-практична інтернет-конференція, Харків, НБ ХНМУ, 22-29 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20504/4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80.pdf. – Назва з екрану.
Abstract: Розглянуто актуальні питання створення сучасного освітньо-наукового простору діяльності бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого, досвід впровадження нових бібліотечних засобів, використання сучасних підходів до науково-бібліографічної, наукометричної, бібліометричної та інформаційної роботи у процес організації вільних майданчиків, локацій, інфопросторів, вокспейсів, де генеруються освітньо-наукові ідеї та втілюються передові тенденції.
Рассмотрены актуальные вопросы создания современного научно-образовательного пространства деятельности библиотеки НЮУ им. Ярослава Мудрого, использования опыта внедрения новых библиотечных средств, современных подходов к научно-библиографической, наукометрической, библиометрической и информационной работе в процесс организации свободных площадок, локаций, инфопространств, вокспейсов, где генерируются образовательно-научные идеи и воплощаются передовые тенденции.
Description: Considered the urgent questions of creation of the modern scientific-educational space of activity of the library of Yaroslav Mudryi National Law University, experience of introducing new library means, modern approaches to scientific-bibliographic, scientific, biometric and informational work into the process of organizing free sites, locations, info-spaces and workspace, where educational and scientific ideas are generated and advanced tendencies, are presented.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20504/4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15395
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor.pdf764,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.