Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15393
Title: Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів
Other Titles: Правовой механизм обеспечения социальной защиты человека в условиях военных конфликтов
Legal mechanism of providing social protection of a person in conditions of military conflicts
Authors: Чижов, Д.А.
Keywords: суб’єкти права соціального захисту
суб’єкти, які надають соціальний захист
суб’єкти, які сприяють в отриманні соціального захисту
права дітей
антитерористична операція
учасник антитерористичної операції
учасник бойових дій
учасник війни
особа з інвалідністю внаслідок війни
внутрішньо переміщені особи
особи, які залишилися на тимчасово окупованій території
Issue Date: 2018
Citation: Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. А. Чижов ; кер. роботи Л. Ф. Купіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. У дисертаційному дослідженні розглянуто особливості функціонування механізму забезпечення соціального захисту людини в умовах військового конфлікту в Україні. Комплексно проаналізовано нормативні засади, тенденції та проблеми правозастосування у досліджуваній сфері. Проведено опрацювання та аналіз доктринальних досліджень щодо проблем правового механізму соціального захисту людини в умовах військових конфліктів. Сформульовано визначення соціального захисту, соціально-правового захисту, соціально-правового захисту людини в умовах військових конфліктів. Визначено і виділено форми соціально-правового захисту осіб в умовах військового конфлікту. Розглянуто і розроблено пропозиції щодо вирішення проблемних аспектів дотримання, забезпечення і захисту права на соціальний захист учасників антитерористичної операції, вимушених переселенців, осіб, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції та осіб, які залишилися на тимчасово окупованій території.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15393
Appears in Collections:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyzhov_2018.pdf237,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.