Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15374
Title: Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування
Other Titles: Организационно-правовые основы прокурорского надзора за соблюдением законов на начальном этапе досудебного расследования
Organizational and legal bases of public prosecutor's supervision of observance of laws at the initial stage of pre-judicial investigation
Authors: Цимбалістенко, О.О.
Keywords: прокурор
кримінальне провадження
початковий етап досудового розслідування
заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення
Єдиний реєстр досудових розслідувань
Issue Date: 2018
Citation: Цимбалістенко О. О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. О. Цимбалістенко ; кер. роботи П. М. Каркач ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. У роботі досліджуються теоретичні, правові й організаційні основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Визначається роль прокурора на цьому етапі. Аналізуються зміни у цьому напрямі діяльності прокурорів в контексті реформування початкового етапу досудового розслідування. Детально розглядається система і види повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Аналізуються особливості їх здійснення відносно окремих аспектів забезпечення законності на початку досудового розслідування. Формулюються науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення правової регламентації прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування, а також підвищення ефективності його реалізації.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15374
Appears in Collections:12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsymbalistenko_2018.pdf247.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.