Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15268
Title: Вибір інноваційного шляху університетської бібліотеки: осмислення перспектив її діяльності
Authors: Бова, І.В.
Марцун, Т.В.
Keywords: бібліотека університету
інноваційна діяльність
вища освіта
управління бібліотекою
бібліотечне обслуговування
бібліотечні ресурси
творчість бібліотекаря
бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
библиотека университета
инновационная деятельность
высшее образование
управление библиотекой
библиотечное обслуживание
библиотечные ресурсы
творчество библиотекаря
библиотека Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
Issue Date: 2017
Citation: Бова І. В. Вибір інноваційного шляху університетської бібліотеки: осмислення перспектив її діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Бова, Т. В. Марцун // Університетська бібліотека: час змін, трансформацій, нововведень : матеріали Всеукр. круглого столу, м. Харків, 13 черв. 2017 р. – Харків, 2017. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/kr-st-2017/Bova.pdf (дата звернення: 08.10.2018). – Назва з екрану.
Abstract: У статті розглянуто різні аспекти інноваційної діяльності університетської бібліотеки в контексті глобальних викликів вищої освіти. Доведена провідна роль бібліотеки у системі високоефективного, якісного й комфортного обслуговування користувачів.
В статье рассмотрены различные аспекты инновационной деятельности университетской библиотеки в контексте глобальных вызовов высшего образования. Доказана ведущая роль библиотеки в системе высокоэффективного, качественного и комфортного обслуживания читателей.
URI: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/kr-st-2017/Bova.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15268
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bova.pdf157.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.