Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/14830
Title: Free science в умовах інтеграційних процесів
Authors: Бистрова, Юлія Вікторівна
Покусай, Людмила Василівна
Keywords: free science
digital science
законодавчі ініціативи
репозитарії
наукові бібліотеки
інтеграція
Issue Date: 2018
Citation: Бистрова Ю. В. Free science в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. В. Бистрова, Л. В. Покусай // Модель бібліотеки ХХІ століття : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/index (дата звернення: 23.06.2018). – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто сучасні практики і законодавчі ініціативи щодо здобутків і напрацювань free science та digital science в умовах інтеграційних процесів. Доведено, що проблема забезпечення відкритості науки та просування здобутків національних наукових шкіл у європейський простір є актуальною.
URI: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14627/7512
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14830
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bustrova_Pokusay.pdf574.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.