Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/14803
Title: Окремі питання оптимізації навчального процесу на вечірньому факультеті університету
Authors: Лисодєд, О.В.
Keywords: вечірній факультет
заочна форма навчання
дистанційна форма навчання
оптимізація навчального процесу
вечерний факультет
заочная форма обучения
дистанционная форма обучения
оптимизация учебного процесса
evening faculty
extramural studies
distance learning
optimization of educational process
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Лисодєд О. В. Окремі питання оптимізації навчального процесу на вечірньому факультеті університету / О. В. Лисодєд // Методика, дидактика та освітні практики : тези доп. та повідомл. учасників ХІ конф. шк. пед. майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 88–91.
Abstract: У тезах, у рамках модернізації вищої юридичної освіти в Україні, пропонуються напрями удосконалення навчального процесу на вечірньому факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
В тезисах, в рамках модернизации высшего юридического образования в Украине, предлагаются направления совершенствования учебного процесса на вечернем факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14803
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lusoded_88-91.pdf173.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.