Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1466
Title: Закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі дійового каяття
Authors: Кобернюк, В.М.
Keywords: кримінальне провадження
звільнення від кримінальної відповідальності
дійове каяття
Issue Date: 2012
Citation: Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі дійового каяття / В. М. Кобернюк Повзик // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ (20 квіт. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 358–362.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1466
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobernjk.pdf154,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.