Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1458
Title: Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування
Authors: Городовенко, В.В.
Keywords: суди України
державна мова
судочинство
діловодство
правозастосування
Issue Date: 2012
Citation: Городовенко В.В. Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування / В.В. Городовенко // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ (20 квіт. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 400–409.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1458
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorodovenko.pdf499,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.