Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1457
Title: Правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян
Authors: Бабкова, В.С.
Keywords: прокурори
прокурорський нагляд
прокурорський нагляд у кримінальних справах
виконання судових рішень
виконання судових рішень у кримінальних справах
виконання покарань
обмеження особистої свободи громадян
захист прав і свобод засуджених
кримінальне покарання
Issue Date: 2012
Citation: Бабкова В. С. Правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян / В. С. Бабкова // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ (20 квіт. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 409–414.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1457
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babkova_2.pdf394,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.