Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/14167
Title: Метод криміналістичного аналізу злочину та злочинної діяльності
Authors: Оржинська, Е.І.
Keywords: метод
класифікація методів
криміналістика
аналіз
метод аналізу злочину
злочинна діяльність
елементи злочинної діяльності
Issue Date: 2015
Citation: Оржинська Е. І. Метод криміналістичного аналізу злочину та злочинної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е. І. Оржинська ; кер. роботи А. В. Іщенко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с.
Abstract: Дисертація є першим у вітчизняній науці монографічним дослідженням, у якому здійснено комплексне дослідження методу криміналістичного аналізу злочину, досліджено та обґрунтовано систему знань щодо підвищення рівня застосування такого методу. Розглянуто підходи до визначення, класифікації, проблемних питань не лише методів криміналістики, а й методології науки взагалі. Досліджено метод криміналістичного аналізу злочину, визначено його місце в системі методів криміналістики, розглянуто ознаки, задачі, суть, охарактеризована його особливість, надано авторське визначення. Показано широкі можливості теоретичного та практичного застосування методу криміналістичного аналізу на прикладі детального розгляду його підвидів. Показано проблемні питання в визначені та місці «злочинної діяльності» в криміналістиці.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14167
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orginska_2015.pdf825.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.