Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14028
Title: Проблеми методики розслідування контрабанди
Authors: Шевчук, В.М.
Keywords: розслідування контрабанди
митна справа
митний контроль
криміналістична характеристика
Issue Date: 1998
Citation: Шевчук В. М. Проблеми методики розслідування контрабанди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. М. Шевчук ; кер. роботи М. В. Салтевський ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 18 с.
Abstract: Рукопис є дослідженням на монографічному рівні питань, пов’язаних з криміналістичною характеристикою, виявленням, плануванням і організацією розслідування, слідчими ситуаціями, особливостями провадження окремих слідчих дій при розслідуванні контрабанди. Результатом дослідження є формулювання пропозицій, спрямованих на вдосконалення діяльності митних та правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14028
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchuk_1998.pdf920,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.