Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14003
Title: Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією
Authors: Кимлик, Н.В.
Keywords: корупція
корупційна злочинність
злочини, пов’язані з корупцією
етапи розслідування корупційних злочинів
досудове розслідування
криміналістична методика та тактика
профілактика проявів корупції
антикорупційні органи
боротьба з корупцією
Issue Date: 2013
Citation: Кимлик Н. В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. В. Кимлик ; наук. кер. П. В. Цимбал ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2013. – 18 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню питання розслідування корупційних злочинів. В роботі висвітлюються основні етапи генезису корупції, як соціально-правового явища, її типові ознаки, що сформувались у окремих країнах та регіонах, досліджується поняття корупції та корупційного злочину. Охарактеризовано особливості елементів складу корупційних злочинів, встановлено типові ознаки способів підготовки, вчинення та приховування корупційних злочинів, а також етапи розслідування злочинів, пов’язаних з корупцією, з урахуванням нового кримінального процесуального законодавства. Під час дослідження теми окреслено особливості методики розслідування корупційних злочинів та її складових елементів, охарактеризовано тактичні прийоми, що використовуються під час досудового слідства по злочинах, пов’язаних з корупцією, та надано рекомендації щодо практичного застосування цих прийомів згідно положень процесуального закону. Автором вивчено досвід зарубіжних країн та специфіку системи державних органів, щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних діянь, на підставі чого розробити відповідні пропозиції для ефективної боротьби з корупційним злочинами в Україні, а також сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази, спрямованої на підвищення ефективності розслідування злочинів, пов’язаних з корупцією.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14003
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kumluk_2013.pdf872,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.