Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/13517
Title: Кримінологічне дослідження взаємодії особистості злочинця з жертвою домашнього насильства
Authors: Борисюк, Р.Р.
Keywords: насильство в сім’ї
особистість злочинця, що вчиняє злочин у сімейно-побутовій сфері
сімейно-побутовий конфлікт
сімейно-побутова сфера
насилие в семье
личность преступника совершающего преступление в сімейно-бытовой сфере
семейно-бытовой конфлікт
семейно-бытовая сфера
domestic violence
personality of criminal who commit crime in family and domestic sphere
family and domestic conflict
family and domestic sphere
Issue Date: 2017
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Борисюк Р. Р. Кримінологічне дослідження взаємодії особистості злочинця з жертвою домашнього насильства / Р. Р. Борисюк // Злочинність у глобалізованому світі : матеріали XVІ Всеукр. кримінол. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 12 груд. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 50–52.
Abstract: У тезaх розглянуто проблеми насильства в сім’ї, а також чинники, які спонукають до здійснення насильницьких дій.
В тезaх рассмотрены проблемы насилия в семье, а также факторы, побуждающие к совершению насильственных действий.
Description: The thesis deals with the problems of domestic violence, as well as factors that lead to violent actions.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13517
Appears in Collections:Тези, доповіді студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borusyk_50-52.pdf275.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.