Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13332
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGusarov, K.V.-
dc.date.accessioned2017-12-09T11:40:56Z-
dc.date.available2017-12-09T11:40:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationGusarov K. V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code of Ukraine / K. V. Gusarov // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 133. – С. 32–40.en
dc.identifier.urihttp://plaw.nlu.edu.ua/article/view/69990/70249-
dc.identifier.urihttp://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13332-
dc.descriptionThe article is devoted to the analysis of the Draft of the Economic Procedure Code of Ukraine which is published for discussion on the Council (Rada) Internet-site on the questions of judicial reform which is consultative and advisory body to the President of Ukraine. The scientific article presents the author’s points as for expediency of introducing some institutions of commercial procedure law.en
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу проекту Господарського процесуального кодексу України, котрий опублікований для обговорення на інтернет-сайті Ради з питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Упродовж тривалого часу на необхідність удосконалення ефективності господарського процесуального законодавства вказували О. В. Бринцев, Ю. В. Білоусов, В. В. Комаров, М. І. Черленяк та інші правники. Проте на сторінках фахової юридичної літератури бракує обговорення вказаного проекту ГПК, внесеного зазначеною Радою. Автор аргументує доцільність запровадження тих чи інших процесуальних інститутів. Звертається увага на зміну структури господарського процесуального законодавства у зв’язку з можливим прийняттям та набранням чинності як нормативного акта цього законопроекту. Указується на ефективність уведення нових проваджень у господарське судочинство, на коло справ, що пропонується передати на розгляд судам господарської юрисдикції. Піддаються критиці пропозиції щодо розширення суб’єктного складу інших учасників судового процесу експертом з питань права та запровадження «процесуального фільтра» при оскарженні судового рішення, виходячи з ціни позову. Аналогічні зауваження викликають положення законопроекту щодо можливості розгляду апеляційної скарги без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Уявляється, що такий порядок перевірки законності та обґрунтованості рішення господарського суду першої інстанції не відповідає міжнародно-правовому стандарту правосуддя, яким встановлено право бути вислуханим судом. Обґрунтовується також відсутність будь-якого сенсового навантаження окремих положень проекту вказаного нормативного акта. Поряд із цим зазначається, що, на відміну від існуючої необхідності кардинального оновлення господарського процесуального законодавства напередодні 25-річчя господарської юрисдикції в Україні, внесення рівнозначних змін до інших процесуальних кодексів навряд чи можна визнати актуальним. Це пояснюється відсутністю практичної необхідності у істотному реформуванні методологічних засад цивільного та адміністративного судочинства.en
dc.description.abstractСтатья посвящена анализу проекта Хозяйственного процессуального кодекса Украины, опубликованного для обсуждения на интернет-сайте Совета по вопросам судебной реформы, являющейся консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Автор аргументирует целесообразность внедрения тех или иных процессуальных институтов и обращает внимание на изменение структуры хозяйственного процессуального законодательства в связи с возможным принятием и вступлением в действие в качестве нормативного акта данного законопроекта. Указывается на эффективность внедрения новых производств в хозяйственное судопроизводство, а также круг дел, которые предлагается передать на рассмотрение судам хозяйственной юрисдикции. Подданы критике предложения о расширении субъектного состава иных участников судебного процесса экспертом по вопросам права и внедрения «процессуального фильтра» при обжаловании судебного решения исходя из цены иска. Обосновывается отсутствие какой-либо смысловой нагрузки некоторых положений проекта указанного нормативного акта.-
dc.language.isootheren
dc.publisherНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрогоen
dc.subjectDraft of the Economic Procedure Code of Ukraineen
dc.subjectjurisdictionen
dc.subjectevidence and proofen
dc.subjecteffectiveness of procedure lawen
dc.subjectappeals against court decisionsen
dc.subjecteconomic procedure legislationen
dc.subjectпроект Господарського процесуального кодексу Україниen
dc.subjectюрисдикціяen
dc.subjectдокази та доказуванняen
dc.subjectефективність процесуального законодавстваen
dc.subjectоскарження судових рішеньen
dc.subjectгосподарське процесуальне законодавствоen
dc.subjectпроект Хозяйственного процессуального кодекса Украиныen
dc.subjectюрисдикцияen
dc.subjectдоказательства и доказываниеen
dc.subjectэффективность процессуального законодательстваen
dc.subjectобжалование судебных решенийen
dc.subjectхозяйственное процессуальное законодательствоen
dc.titleQuestion of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code of Ukraineen
dc.title.alternativeПитання ефективності окремих положень проекту Господарського процесуального кодексуen
dc.title.alternativeВопросы эффективности отдельных положений проекта Хозяйственного процессуального кодекса Украиныen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gusarov_32-40.pdf258,47 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.