Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13085
Title: Формування негативного ставлення до корупції як напрям сучасної антикорупційної політики України
Authors: Сметаніна, Н.В.
Keywords: злочинність
корупційні злочини
антикорупційна освіта
соціальні наслідки
преступность
коррупционные преступления
антикоррупционное образование
социальные последствия
crime
corruption crimes
anti-corruption education
social consequences
Issue Date: 2017
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Сметаніна Н. В. Формування негативного ставлення до корупції як напрям сучасної антикорупційної політики України / Н. В. Сметаніна // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харків. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 96–101.
Abstract: Тези доповіді присвячені дослідженню механізмів формування негативного ставлення до корупції. Автор аналізує важливість розвитку антикорупційної освіти в українському суспільстві.
Тезисы посвящены исследованию механизмов формирования негативного отношения к коррупции. Автор анализирует важность развития антикоррупционного образования в украинском обществе.
Description: The thesis is devoted to the study of the mechanisms of the formation of a negative attitude towards corruption. The author analyzes the importance of developing anti-corruption education in Ukrainian society.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13085
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smetanina_96-101.pdf557,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.