Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12768
Title: Правовий статус суб’єктів інноваційної діяльності в Україні
Authors: Атаманова, Ю.Є.
Жорнокуй, Ю.М.
Keywords: статус суб’єктів інноваційної діяльності
інноваційний процес
суб’єкти господарювання
статус субъектов инновационной деятельности
инновационный процесс
субъекты хозяйствования
status of subjects of innovation activity
innovation process
business entities
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво «Юрайт»
Citation: Атманова Ю. Є. Правовий статус суб’єктів інноваційної діяльності в Україні / Ю. Є. Атманова, Ю. М. Жорнокуй // Правове регулювання інноваційних відносин : кол. монографія / кол. авторів: А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2013. – Розд. 3., підр. 3.1. – С. 303–338.
Abstract: У процесі дослідження правової природи та нормативної регламентації здійснення інноваційної діяльності в Україні виникає потреба у встановленні суб’єктного складу учасників такого роду діяльності. Важливим є питання про необхідність віднесення тих чи інших фізичних чи юридичних осіб до суб’єктів інноваційної діяльності. Установлення такого кола осіб можливе за наявності специфічного критерію, який дозволив би відносити таких осіб до інноваційних структур чи учасників інноваційної діяльності. Таким критерієм є факт участі особи в процесі створення нового продукту і доведення його до впровадження у виробничій чи інших сферах діяльності.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12768
Appears in Collections:Монографії кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atamanova_Gornokuy_303-338.pdf473,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.