Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1275
Title: Політична відповідальність як нова політична парадигма цивілізаційного розвитку української держави
Authors: Сахань, О.М.
Keywords: українська держава
цивілізаційний розвиток
політична відповідальність
Issue Date: 2012
Citation: Сахань О.М. Політична відповідальність як нова політична парадигма цивілізаційного розвитку української держави / О.М. Сахань // Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (XXV Харк. політолог. читання) / Харк. асоц. політологів, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України. - Х., 2012. - С. 135-137.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1275
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saxan_vidpov.pdf103.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.