Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12603
Title: Правова регламентація планування та забудови в сільській місцевості
Authors: Ігнатенко, І.В.
Keywords: містобудування
забудова
будівництво
охорона земель
містобудівна діяльність
землі у межах населених пунктів
містобудівна документація
планування
забудова земель
сталий розвиток
сільські території
зонування
план зонування території
градостроительство
застройка
строительство
охрана земель
градостроительная деятельность
земли в пределах населенных пунктов
градостроительная документация
планирование
застройка земель
устойчивое развитие
сельские территории
зонирование
план зонирования территории
urban planning
development
construction
land protection
urban development
land within settlements
urban planning documentation
planning
land development
sustainable development
rural areas
zoning
zoning plan of the territory
Issue Date: 2016
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Ігнатенко І. В. Правова регламентація планування та забудови в сільській місцевості / І. В. Ігнатенко // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / А. П. Гетьман [та ін.] ; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків, 2016. – підрозд. 3.2. – С. 178–211.
Abstract: Досліджуються актуальні проблеми правової регламентації планування та забудови в сільській місцевості. Розглядаються питання забезпечення раціонального та ефективного використання земель в межах сільських територій як передумова їх сталого розвитку. Унаслідок проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій з удосконалення правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні.
Исследуются актуальные проблемы правовой регламентации планирования и застройки в сельской местности. Рассматриваются вопросы обеспечения рационального и эффективного использования земель в границах сельских территорий как предпосылка их устойчивого развития. В результате проведенного исследования сформулирован ряд предложений по совершенствованию правового обеспечения устойчивого развития сельских территорий в Украине.
Description: We study the actual problems of legal regulation of planning and development in rural areas. The questions to ensure the rational and efficient use of land within the borders of rural areas as a prerequisite for sustainable development. The study made a number of proposals for improving the legal support of the sustainable development of rural areas in Ukraine.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12603
Appears in Collections:Монографії кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_178-211.pdf711.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.