Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12467
Title: Деякі проблеми визначення термінології щодо діяльності прокурора у кримінальному провадженні у зв’язку зі зміною конституційної регламентації функцій прокуратури
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
прокуратура
функції прокуратури
Конституційна реформа щодо правосуддя
законодавство про прокуратуру
функции прокуратуры
Конституционная реформа в части правосудия
законодательство о прокуратуре
prosecutor
prosecutor's office
prosecutor's office functions
constitutional reform regarding justice
legislation on prosecutor's office
Issue Date: 2016
Citation: Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення термінології щодо діяльності прокурора у кримінальному провадженні у зв’язку зі зміною конституційної регламентації функцій прокуратури / А. В. Лапкін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 142–145.
Abstract: Досліджуються питання законодавчої регламентації функцій прокуратури, змінених внаслідок Конституційної реформи щодо правосуддя. Аналізуються проблеми визначення конституційних формулювань щодо функцій прокуратури у галузевому законодавстві. Внесено пропозиції щодо визначення змісту функцій прокуратури у Законі України «Про прокуратуру» та Кримінальному процесуальному кодексі України.
Исследуются вопросы законодательной регламентации функций прокуратуры, измененных в результате Конституционной реформы в части правосудия. Анализируются проблемы определения конституционных формулировок относительно функций прокуратуры в отраслевом законодательстве. Внесены предложения по определению содержания функций прокуратуры в Законе Украины «О прокуратуре» и Уголовном процессуальном кодексе Украины.
Description: Questions of a legislative regulation of functions of the prosecutor's office changed as a result of the Constitutional reform regarding justice are investigated. Problems of definition of the constitutional formulations concerning prosecutor's office functions in the industry legislation are analyzed. Offers by definition of the content of functions of prosecutor's office in the Law of Ukraine «About prosecutor's office» and the Criminal procedural code of Ukraine are made.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12467
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_142-145.pdf148.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.