Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12464
Title: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
антикорупційна політика
функції прокуратури
система прокуратури
спеціалізовані прокуратури
Специализированная антикоррупционная прокуратура
антикоррупционная политика
функции прокуратуры
система прокуратуры
специализированные прокуратуры
Specialized anti-corruption prosecutor's office
anti-corruption policy
prosecutor's office functions
prosecutor's office system
specialized prosecutor's offices
Issue Date: 2016
Citation: Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики / А. В. Лапкін // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 259–262.
Abstract: Досліджується роль Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у механізмі реалізації державної антикорупційної політики. Розглядаються функції Спецілізованої антикорупційної прокуратури. Аналізується взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими органами, уповноваженими на здійснення діяльності у сфері запобігання корупції.
Исследуется роль Специализированной антикоррупционной прокуратуры в механизме реализации государственной антикоррупционной политики. Рассматриваются функции Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Анализируется взаимодействие Специализированной антикоррупционной прокуратуры с другими органами, уполномоченными на осуществление деятельности в сфере предотвращения коррупции.
Description: The role of Specialized anti-corruption prosecutor's office in the mechanism of realization of the state anti-corruption policy is investigated. Functions of Specialized anti-corruption prosecutor's office are considered. Interaction of Specialized anti-corruption prosecutor's office with other bodies authorized on implementation of activity in the sphere of prevention of corruption is analyzed.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12464
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_259-262.pdf261.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.