Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12459
Title: Роль прокуратури в запобіганні злочинності
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
запобігання злочинності
функції прокуратури
кримінальне провадження
предупреждение преступности
функции прокуратуры
уголовное производство
prosecutor
crime prevention
functions of prosecutor's office
criminal proceedings
Issue Date: 2016
Citation: Лапкін А. В. Роль прокуратури в запобіганні злочинності / А. В. Лапкін // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. – Київ, 2016. – Ч. 2. – С. 15–18.
Abstract: У тезах наукової доповіді визначається роль прокуратури у запобіганні злочинності. Зроблено висновок, що запобігання злочинності є одним із завдань прокуратури, яке прокуратура здійснює за допомогою участі у кримінальному провадженні.
В тезисах научного доклада определяется роль прокуратуры в предупреждении преступности. Сделан вывод, что предотвращение преступности является одной из задач прокуратуры, которую прокуратура осуществляет посредством участия в уголовном производстве.
Description: In theses of the scientific report the role of prosecutor's office in crime prevention is defined. The conclusion is drawn that prevention of crime is one of tasks of prosecutor's office which the prosecutor's office carries out by means of participation in criminal proceedings.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12459
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_15-18.pdf370.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.