Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12387
Title: Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
Authors: Летнянчин, Л.І.
Keywords: конституційні обов’язки людини і громадянина
конституційний статус особи
правова держава
громадянське суспільство
еволюція конституційних обов’язків
класифікація конституційних обов’язків
механізм реалізації конституційних обов’язків
гарантії реалізації конституційних обов’язків
конституционные обязанности человека и гражданина
конституционный статус личности
правовое государство
гражданское общество
эволюция конституционных обязанностей
классификация конституционных обязанностей
механизм реализации конституционных обязанностей
гарантии реализации конституционных обязанностей
Issue Date: 2006
Citation: Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики : монографія / Л. І. Летнянчин. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. В., 2006. – 256 с.
Abstract: У монографії розглядаються теоретичні і практичні проблеми конституційних обов’язків людини і громадянина як самостійного конституційно-правового явища, їх соціально-правова природа, місце й роль як структурного елемента конституційно-правового статусу особи, ґенеза та еволюція конституційно-правового регулювання, значення в умовах розбудови в Україні правової держави, формування громадянського суспільства; сформульовані пропозиції щодо удосконалення системи конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні. В роботі подається авторська класифікація конституційних обов’язків та розкривається механізм їх реалізації.
В монографии исследуются теоретические и практические проблемы конституционных обязанностей человека и гражданина как самостоятельного конституционно-правового явления, их социально-правовая природа, место и роль как структурного элемента конституционно-правового статуса личности, генезис и эволюция конституционно-правового регулирования, значения в условиях становления в Украине правового государства, формирования гражданского общества. Сформулированы предложения по усовершенствованию системы конституционных обязанностей. В работе представлена авторская классификация конституционных обязанностей и раскрыт механизм их реализации.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12387
ISBN: 966-8184-41-6
Appears in Collections:Монографії кафедри конституційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Letnynchin_2006_mon.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.