Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12359
Title: Адміністративна відповідальність : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студ. Ін-ту прокуратури та кримін. юстиції, господар.-прав. фак-ту, Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. першого (бакалар.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право"
Authors: Зуй, В.В.
Рябченко, Я.С.
Keywords: административная ответственность
учебно-методические пособия
адміністративна відповідальність
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студ. Ін-ту прокуратури та кримін. юстиції, господар.-прав. фак-ту, Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. першого (бакалар.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. В. Зуй, Я. С. Рябченко. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 66 с. – http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_185.pdf (дата звернення: 10.03.2017). – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_185.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12359
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_185.pdf434,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.