Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12312
Title: Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : для студ. 2 курсу заоч. фак-ту № 1 : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", перший (бакалавр.) рівень
Authors: Бойко, І.В.
Гаращук, В.М.
Зима, О.Т.
Зуй, В.В.
Ігнатченко, І.Г.
Ковтун, М.С.
Лученко, Д.В.
Марченко, О.О.
Матюхіна, Н.П.
Писаренко, Н.Б.
Рябченко, Я.С.
Соловйова, О.М.
Сьоміна, В.А.
Федчишин, С.А.
Червякова, О.Б.
Шульга, М.Г.
Keywords: административное право
практические занятия
адміністративне право
практичні заняття
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" [Електронний ресурс] : для студ. 2 курсу заоч. фак-ту № 1 : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", перший (бакалавр.) рівень / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. І. В. Бойко [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 42 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/Z_183.pdf (дата звернення: 10.03.2017). – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/Z_183.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12312
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z_183.pdf379,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.