Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12310
Title: Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч.-метод. посіб. для студ. 1 курсу фак-ту правосуддя другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право"
Authors: Зуй, В.В.
Keywords: провадження у справах про адміністративні проступки
адміністративна відповідальність
судовий розгляд адміністративних справ
адміністративні правопорушення
навчально-методичні посібники
производство по делам об административных проступках
административная ответственность
судебное рассмотрение административных дел
административные правонарушения
учебно-методические пособия
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. 1 курсу фак-ту правосуддя другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. В. Зуй. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – 45 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_174. pdf (дата звернення: 10.03.2017). – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_174.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12310
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_174.pdf462,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.