Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12258
Title: Актуальні проблеми сучасного міжнародного права. Ч. 2.
Authors: Гетьман, А.П.
Яковюк, І.В.
Самощенко, І.В.
Трагнюк, О.Я.
Федосєєв, В.В.
Ліпко, І.П.
Keywords: наукові збірники
наукові конференції
міжнародне право
проблеми міжнародного права
Issue Date: 2016
Citation: Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харків. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 21 листоп. 2016 р.) : у 2 ч. – Харків, 2016. – Ч. 2. – 490 с.
Abstract: До збірника увійшли наукові статті правознавців, викладачів, наукових співробітників, студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, інших провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України, які розглядають актуальні питання розвитку міжнародного і європейського права на сучасному етапі. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закладів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12258
ISBN: 978-966-2740-84-4
978-966-2740-85-1 (ч. 2)
Appears in Collections:Збірники наукових праць кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sb_mignar_2016_2.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.