Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12202
Назва: Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння
Інші назви: Mechanism of social transformations: to the problem of philosophical understanding
Автори: Дзьобань, О.П.
Ключові слова: суспільство
трансформації
механізм
общество
трансформации
механизм
society
transformations
mechanism
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Дзьобань О. П. Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння / О. П. Дзьобань // Стратегічні пріоритети. Серія: Філософія : наук.-аналіт. щокварт. зб. – Київ, 2016. – № 1. – С. 47–52.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається механізм соціальної трансформації як складне, багатоманітне явище, в якому стійко взаємодіють суб’єктивні та об’єктивні складові. Метою статті є уточнення на рівні філософського узагальнення сутності механізму соціальних трансформацій. Обґрунтовується, що будь-який соціально-трансформаційний механізм повинен включати, як мінімум, три блоки: 1) ліквідацію віджилих інституційних обмежень, характерних для стабільного стану колишньої соціальної системи, які стали передумовою системної кризи; 2) випробування можливостей системи за відсутності колишніх обмежень; 3) стабілізацію соціальної системи за рахунок формування якісно нових інституційних обмежень.
В статье рассматривается механизм социальной трансформации как сложное, многообразное явление, в котором устойчиво взаимодействуют субъективные и объективные составляющие. Целью статьи является уточнение на уровне философского обобщения сущности механизма социальных трансформаций. Обосновывается, что любой социально-трансформационный механизм должен включать, как минимум, три блока: 1) ликвидацию отживших институциональных ограничений, характерных для стабильного состояния прежней социальной системы, которые стали причиной системного кризиса; 2) испытания возможностей системы при отсутствии прежних ограничений; 3) стабилизации социальной системы за счет формирования качественно новых институциональных ограничений.
Опис: The mechanism of social transformation as difficult, varied phenomenon in which subjective and objective constituents co-operate steadily examined in the article. The purpose of the article is clarification at the level of philosophical generalization of essence of mechanism of social transformations. Grounded, that any social-transformation mechanism must include, at least, three blocks: 1) liquidation of obsolete institutional limitations, characteristic for the stable state of former frame of society, which became reason of system crisis; 2) tests of possibilities of the system in absence former limitations; 3) stabilizing of frame of society due to forming high-quality of new institutional limitations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_1_7
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12202
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dzoban_47-52.pdf90.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.