Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12194
Title: Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві
Authors: Данильян, О.Г.
Keywords: правова культура
правосвідомість
перехідне суспільство
правовий менталітет
правовая культура
правосознание
переходное общество
правовой менталитет
legal culture
sense of justice
transitional society
legal mentality
Issue Date: 2004
Publisher: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Citation: Данильян О. Г. Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві / О. Г. Данильян // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. – Харків, 2004. – Вип. 68. – С. 145–153.
Abstract: У статті аналізується комплекс причин, які впливають на формування правової культури та правосвідомості в транзитивному суспільстві. Обґрунтовується, що основними причинами серед них є: історичні причини, національно-психологічні та трансформаційні причини. Робиться висновок про складність і суперечливість процесу формування правової культури в перехідному суспільстві.
В статье анализируется комплекс причин, которые влияют на формирование правовой культуры и правосознания в транзитивном обществе. Обосновывается, что основными причинами среди них являются: исторические причини, национально-психологические и трансформационные причини. Делается вывод о сложности и противоречивости процесса формирования правовой культуры в переходном обществе.
Description: The article analyzes the complex causes that affect the formation of legal culture and legal awareness in the transition society. It is proved that the main causes of them are historical reasons, national-psychological and transformational reasons. The conclusion of the complexity and contradictions of the process of formation of legal culture of the society in transition.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12194
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danilyan_145-153.pdf158.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.