Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1194
Title: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012-2013 н.р. : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання : електронне вид.
Authors: Верхогляд-Герасименко, О.В.
Давиденко, С.В.
Капліна, О.В.
Карпенко, М.О.
Маринів, В.І.
Туманянц, А.Р.
Тупицька, Є.О.
Фомін, С.Б.
Шило, О.В.
Keywords: кримінальний процес
тематика курсових робіт
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012-2013 н.р. [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання : електронне вид. / уклад. О. В. Верхогляд-Герасименко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1194
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_27.pdf506,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.