Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1191
Title: Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I-II курсів денних фак-тів : електронне вид.
Authors: Попрошаєв, О.В.
Миргород, Д.О.
Церковна, О.В.
Keywords: баскетбол
фізичне виховання
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I-II курсів денних фак-тів : електронне вид. / уклад. О. В. Попрошаєв. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 84 с. - Б. ц.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1191
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_26.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.