Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11873
Title: Особливості процесу перекладу майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин
Authors: Липко, І.П.
Keywords: перекладацька стратегія
калькування
трансформація
транскодування
контекстуальна заміна
Issue Date: 2016
Citation: Липко І. П. Особливості процесу перекладу майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин / І. П. Липко // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 21 листоп. 2016 р. : у 2 ч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 152–157.
Abstract: У статті автор розглядає поняття «перекладацької стратегії», вивчає співвідношення таких підходів до перекладу як калькування та трансформація та аналізує випадки використання перекладацьких стратегій на різних етапах формування перекладацької компетентності.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11873
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lypko.pdf413,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.