Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11848
Title: Право на зброю як складова права на захист: міжнародний досвід
Authors: Бойчук, Д.С.
Keywords: право на зброю
право на захист
міжнародний досвід
Issue Date: 2016
Citation: Бойчук Д. С. Право на зброю як складова права на захист: міжнародний досвід / Д. С. Бойчук // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 21 листоп. 2016 р. : у 2 ч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 177–180.
Abstract: У статті автор розглядає міжнародний досвід регулювання іноземними державами права на зброю. Право на зброю розглядається як право-гарантія, як правовий інструмент забезпечення права людини на захист. Автор визначає різнорідність підходів до законодавчого регулювання інституту цивільної зброї в різних країнах.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11848
Appears in Collections:Наукові статті кафедри теорії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichuk.pdf377,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.