Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11710
Title: Україні потрібен закон «Про сільське господарство»
Authors: Статівка, Анатолій Миколайович
Keywords: сільське господарство
умови для виробництва
високоякісна сільськогосподарська продукція
переробка
реалізація
внутрішній ринок
зовнішній ринок
раціональне використання
охорона земель сільськогосподарського призначення
сталий розвиток аграрного виробництва
сільські території
сельское хозяйство
условия для производства
высококачественная сельскохозяйственная продукция
переработка
реализация
внутренний рынок
внешний рынок
рациональное использование
охрана земель сельскохозяйственного назначения
устойчивое развитие аграрного производства
сельские территории
agriculture
conditions for production of high quality agricultural products
processing
sales
domestic market
foreign markets
sustainable use
protection of agricultural land
sustainable development of agriculture
rural areas
Issue Date: 2016
Citation: Статівка А. М. Україні потрібен закон «Про сільське господарство» / А. М. Статівка // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9–10 верес. 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 55–58.
Abstract: Розглянуто питання важливості прийняття закону про сільське господарство, що зумовлюється необхідністю створення умов для виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання й охорони земель сільськогосподарського призначення, сталого розвитку аграрного виробництва та сільських територій.
Рассмотрены вопросы важности принятия закона о сельском хозяйстве, что обусловлено необходимостью создания условий для производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации на внутреннем и внешнем рынках, а также для обеспечения рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития аграрного производства и сельских территорий.
Description: The question of the importance of the law on agriculture, due to the need to create conditions for the production of high-quality agricultural products, its processing and sale in the domestic and foreign markets, and to ensure rational use and protection of agricultural land, the sustainable development of agriculture and rural areas.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11710
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stativka_55-58.pdf380,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.