Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11709
Title: Особливості правовідносин з приводу охорони земель
Authors: Санніков, Дмитро Валерійович
Keywords: поняття
правовідносини у сфері охорони земель
категорія
дефініція
понятие
правоотношения в сфере охраны земель
категория
дефиниция
concept
relationship in the field of land
category
definition
Issue Date: 2016
Citation: Санніков Д. В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель / Д. В. Санніков // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9–10 верес. 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 207–209.
Abstract: Розглянуто питання щодо визначення поняття правовідносин у сфері охорони земель. Це обумовлено тим, що, незважаючи на невелику кількість дефініцій цього поняття, за своєю сутністю вони значно відрізняються.
Рассмотрены вопросы определения понятия правоотношений в сфере охраны земель. Это обусловлено тем, что, несмотря на небольшое количество дефиниций этого понятия, по своей сути они значительно отличаются.
Description: Questions regarding the definition of relations in the sphere of land. This is because, despite the small number of definitions of the term, in essence they are significantly different.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11709
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sannikov_207-209.pdf387.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.