Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11698
Title: Деякі аспекти удосконалення законодавства у сфері державної підтримки пріоритетних напрямків сільського господарства
Authors: Самсонова, Яна Олексіївна
Keywords: правового забезпечення
бюджетна підтримка
виробники органічної продукції в Україні
сільськогосподарська продукція
правового обеспечения
бюджетная поддержка
производители органической продукции в Украине
сельскохозяйственная продукция
legal support
budget support
organic producers in Ukraine
agricultural products
Issue Date: 2016
Citation: Самсонова Я. О. Деякі аспекти удосконалення законодавства у сфері державної підтримки пріоритетних напрямків сільського господарства / Я. О. Самсонова // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 листоп. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 259–260.
Abstract: Зроблений аналіз правового забезпечення бюджетної підтримки виробників органічної продукції в Україні дає підстави стверджувати, що така підтримка здійснюється на загальних засадах для усіх виробників сільськогосподарської продукції, за виключенням виробників екологічно чистого молока, перелік яких визначає Міністерство аграрної політики та продовольства.
Сделан анализ правового обеспечения бюджетной поддержки производителей органической продукции в Украине дает основания утверждать, что такая поддержка осуществляется на общих основаниях для всех производителей сельскохозяйственной продукции, за исключением производителей экологически чистого молока, перечень которых определяет Министерство аграрной политики и продовольствия.
Description: The analysis of the legal provision of budget support organic producers in Ukraine gives reason to believe that such support is provided in general terms for all agricultural products, excluding milk producers cleaner listed determined by the Ministry of Agriculture and Food.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11698
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samsonova_259-260.pdf126,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.