Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11675
Title: Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання : для студентів II курсу ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право"
Authors: Битяк, Ю.П.
Александров, В.М.
Балакарєва, І.М.
Зуй, В.В.
Богуцький, В.В.
Бойко, І.В.
Гаращук, В.М.
Зелінська, Я.С.
Зима, О.Т.
Ігнатенко, І.В.
Коваленко, Л.П.
Ковтун М.С.
Компанієць, І.М.
Лученко, Д.В.
Мартиновський, В.В.
Марченко, О.О.
Матюхіна, Н.П.
Настюк, В.Я.
Писаренко, Н.Б.
Рябченко, Я.С.
Солнцева, Х.В.
Соловйова, О.М.
Спасенко, В.О.
Сьоміна, В.А.
Червякова, О.Б.
Федчишин, С.А.
Федчишин, С.А.
Федчишин, С.А.
Keywords: тематика курсовых работ
административное право
тематика курсових робіт
адміністративне право
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання : для студентів II курсу ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. – Харків, 2016. – 97 с.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/T_175.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11675
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T_175.pdf733,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.