Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11665
Title: Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р.
Keywords: наукові збірники
наукові семінари
досудове розслідування
кримінальний процес України
кримінальне провадження
розслідування злочинів
научные сборники
научные семинары
досудебное расследование
уголовный процесс Украины
уголовное производство
расследование преступлений
Issue Date: 2014
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. С. Є. Кучерина [та ін.]. – Харків : Право, 2014. – Вип. 6. – 264 с.
Abstract: До збірника увійшли тези доповідей та виступів науковців, практичних працівників та курсантів, присвячені проблемам розслідування злочинів, удосконаленню кримінального процесуального, кримінального та інших галузей законодавства України. Матеріали друкуються у авторській редакції. Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст. Для співробітників правоохоронних органів, науковців, викладачів, курсантів й студентів вищих юридичних навчальних закладів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11665
ISBN: 978-966-458-696-6
Appears in Collections:Збірники матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару та матеріалів міжкафедрального «круглого столу»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dosudove_rozslid_V6_2014.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.