Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1155
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр",напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. III курсу денних фак-тів
Authors: Требін, М.П.
Клімова, Г.П.
Васильєв, Г.Ю.
Воднік, В.Д.
Волянська, О.В.
Зимогляд, В.Я.
Осипова, Н.П.
Підкуркова, І.В.
Сахань, О.М.
Сердюк, О.В.
Keywords: ораторське мистецтво
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр",напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. III курсу денних фак-тів / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. П. Требін [та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 40 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1155
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0079.pdf482.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.