Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11495
Title: Програма навчальної дисципліни "Адміністративна процедура" : для студентів Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України ден. форми навч. (за вибором) другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право"
Authors: Бойко, І.В.
Соловйова, О.М.
Keywords: административная процедура
административный процесс
учебно-методическое пособие
адміністративна процедура
адміністративний процес
навчально-методичний посібник
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Програма навчальної дисципліни "Адміністративна процедура" : для студентів Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України ден. форми навч. (за вибором) другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова. – Харків, 2016. – 8 с.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/PROGRAMS_2016/Pr_169.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11495
Appears in Collections:Програми навчальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_169.pdf140,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.