Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11468
Title: Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право"
Authors: Барабаш, Ю.Г.
Колісник, В.П.
Слінько, Т.М.
Речицький, В.В.
Кушніренко, О.Г.
Байрачна, Л.К.
Лукаш, С.Ю.
Веніславський, Ф.В.
Летнянчин, Л.І.
Дахова, І.І.
Кичун, В.І.
Ткаченко, Ю.В.
Євсєєв, О.П.
Берченко, Г.В.
Павшук, К.О.
Ковтун, В.І.
Ісаєнко, І.П.
Keywords: конституционное право Украины
учебно-методические пособия
конституційне право України
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – 178 с. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/NMP_166.pdf. – Назва з екрана.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/NMP_166.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11468
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_166.pdf5.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.