Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11467
Title: Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання : для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право"
Authors: Барабаш, Ю.Г.
Слінько, Т.М.
Байрачна, Л.К.
Веніславський, Ф.В.
Дахова, І.І.
Ісаєнко, І.П.
Ковтун, В.І.
Кушніренко, О.Г.
Летнянчин, Л.І.
Лукаш, С.Ю.
Ткаченко, Є.В.
Чуб, О.О.
Keywords: конституционное право Украины
тематика курсовых работ
методические рекомендации
курсовые работы
конституційне право України
тематика курсових робіт
методичні рекомендації
курсові роботи
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – 86 с. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/T_167.pdf. – Назва з екрана.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/T_167.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11467
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T_167.pdf4,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.