Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11411
Title: Поняття процесуальних рішень слідчого та їх класифікація
Authors: Марочкін, О.І.
Keywords: процесуальні рішення
слідчий
досудове розслідування
процессуальные решения
следователь
досудебное расследование
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Марочкін О. І. Поняття процесуальних рішень слідчого та їх класифікація / О. І. Марочкін // Юридична осінь 2013 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників Всеукр. наук. – практ. конф. молодих учених та здобувачів (Харків, 14 листоп. 2013 р.). – Харків, 2013 – С. 414–418.
Abstract: На підставі аналізу законодавчих приписів КПК України, а також доктринальних положень, які стосуються проблем класифікації процесуальних рішень, пропонується визначення процесуальних рішень слідчого та їх критерії їх класифікації.
На основании анализа законодательных предписаний УПК Украины, а также доктринальных положений, касающихся проблем классификации процессуальных решений, предлагается определение процессуальных решений следователя и критерии их классификации.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11411
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marochkin_414-418.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.