Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1140
Title: Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч.
Authors: Серьогіна, С.Г.
Любченко, П.М.
Лялюк, О.Ю.
Челомбітько, Л.В.
Бодрова, І.І.
Шеверєва, В.Є.
Keywords: державне будівництво
місцеве самоврядування
завдання до практичних занять
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч. / уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 35 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1140
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0128.pdf469.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.